Diagnostika ESK – Existencionální škála

Nabízím další rozšíření svých profesních kompetencí. Docent Karel Balcar mi potvrdil kvalifikační předpoklady, praxi k odbornému užívání existenciálně psychologické diagnostické metody ESK – Existenciální škály (Die Existenzscala) vytvořenou Alfriedem Länglem, PD Dr. med. et Dr. Phil., hlavním představitelem existenciální analýzy a logoterapie. Docent Karel Balcar ESK přeložil z němčiny a upravil na naše podmínky.

Velmi rád budu tuto metodu využívat po domluvě ve prospěch každého, kdo projeví zájem o testování, ověření, vyhodnocení svých existenciálních kvalit smysluplného života v tak zásadních oblastech, jakými jsou naše svoboda, zodpovědnost, sebeodstup, sebepřesah.

Zjištění a vyhodnocení ESK může být podkladem pro další spolupráci vedoucí k nápravě v té oblasti naší osobnosti, která se momentálně zdá být oslabená nedostatkem smysluplného vnímání.

Další informace v publikaci: Logoterapie a existenciální analýza Viktora E. Frankla jako součást filosofického a etického milieu psychosociální rehabilitace (PDF)

Alfried Längle, PD Dr. med. et Dr. Phil. a Miroslav Kadlubiec
S Alfriedem Länglem, PD Dr. med. et Dr. Phil.
Docent Karel Balcar a Miroslav Kadlubiec
S docentem Karlem Balcarem

laengle.info – web autora metody.