O mně

PhDr. Mgr. Miroslav Kadlubiec, Dr. h. c. Phil.

* 1956

  • OSVČ – Revitalizace psychického zdraví
  • Lektor (AKRIS) Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
PhDr. Mgr. Miroslav Kadlubiec v pracovně

Absolvoval jsem obory Sociálna práca na katedre společenských vied VŠMP ISM Slovakia v Prešove, Sociální práce a Andragogika na Filosofické fakultě, katedře sociologie, andragogiky a kulturní antropologie Univerzity Palackého v Olomouci, komunikaci na VŠMVV v Praze.

Také jsem absolvoval pracovní a studijní pobyty v Nizozemí v organizacích GGzE De Boei v Eindhovenu, a GGz Noord Holland Noord v Alkmaar, Den Helder, Utrechtu.

Pracuji vlastní formou Existenciální konciliace.

Příležitostně publikuji a přednáším témata transdisciplinárního, celostního přístupu ke klientům na vysokých školách a v organizacích zaměřených na péči o psychické zdraví.

Jsem lektor MPSV s vlastním akreditovaným výukovým programem:

Možnosti využití logoterapie a existenciální analýzy v sociální práci

Jsem držitel ocenění MPSV ČR Gratias za přínos oboru sociální práce.

Více o mně najdete na mém osobním webu.

Existenciální konciliace ©

Nejedná se o novou psychoterapeutickou metodu, techniku či školu. Podstatou je transdisciplinární pojetí spolupráce s klienty. Základem je vnímání pojmu konciliace ve významu smíření se s realitou, vstřícnosti, snášenlivosti k přijetí nepříznivého aktuálního stavu, prožívání oslabení jako pevného základu k nerezignování, hledání motivů, postojů, důvod a cílů k přiměřené, odpovídající kvalitě života, k prožívání radosti z dosažených úspěchů. Bez ohledu na oficiální společenskou hodnotovou či výkonnostní škálu.