Osobní konzultace

Nabízím poradenskou činnost a podporu v oblasti revitalizace psychického zdraví. Během osobních konzultací dbám hlavně na zajištění soukromí a pocitu jistoty, aby bylo možné se o problémech bavit otevřeně, v bezpečném a klidovém prostředí.

„Bereme-li člověka, jaký je, pak jej děláme horším. Pokud jej bereme, jakým by měl být, pak jej děláme takovým, jakým být může.“
Johann Wolfgang von Goethe

Pro možnost ujištění, že jsou pro vás mé služby vhodné, poskytuji první konzultaci zdarma. Na tomto sezení si podle individuálních potřeb určíme další směr, kudy by se spolupráce mohla ubírat.

Pro koho jsou konzultace vhodné?

Mohu vám nabídnout pomoc:

  • při ztrátě smyslu života,
  • pocitech marnosti, zbytečnosti,
  • vymizení radosti a vyčerpanosti životem,
  • po traumatech a prožitých krizích,
  • zvýšené nejistotě, obavách, úzkostech,
  • ztrátě sebedůvěry a poškození vztahů,
  • pocitu viny, osamělosti a neporozumění,
  • nebo po životních ztrátách.

Naopak konzultace nejsou vhodné v případě psychického stavu, který již akutně vyžaduje psychiatrickou nebo psychologickou klinickou léčbu.

Bylo mi životem dopřáno prožít mnohé, od toho krásného, povzbudivého až po okamžiky a etapy neradostné, bolestné, krizové, ztráty někoho blízkého. Zároveň mi však bylo darováno setkat se s lidmi, od kterých jsem učil se i tyto součásti našeho bytí chápat, přijímat, hledat v nich poučení, posílení a hlavně – najít cesty, jak neztratit důvěru v hodnotu, cíl a smysl života.

Pokud se i někomu z vás stane, že životní okolnosti jsou pro vás natolik tíživé a momentálně na ně sami nestačíte, nabízím možnost privátních konzultací, společného hledání východisek a návratu k co největší kvalitě prožívání, vnímání života, revitalizaci psychického zdraví.