Revitalizace duševního zdraví

PhDr. Mgr. Miroslav Kadlubiec

Zabývám se pomocí při obnově duševního zdraví.
Proto nabízím poradenskou činnost ve formě osobních konzultací a přednášek.

PhDr. Mgr. Miroslav Kadlubiec
Revitalizace

Poskytuji podporu při obnově vašeho duševního zdraví, abyste se cítili lépe a mohli plněji prožívat svůj život.

Diskrétnost

Dbám na diskrétnost a soukromí svých klientů. Mé služby jsou poskytovány v důvěrném duchu, abyste se mohli cítit v pohodě a bez obav.

Bezpečné prostředí

Konzultace probíhají v bezpečném prostředí, kde se můžete otevřeně bavit o svých problémech a získávat potřebnou pomoc.

Osobní přístup

Nabízím osobní přístup s cílem vytvořit pro každého klienta individuální plán, který bude odpovídat jeho specifickým potřebám.

Osobní konzultace

Nabízím poradenskou činnost a podporu v oblasti revitalizace psychického zdraví. Během osobních konzultací dbám hlavně na zajištění soukromí a pocitu jistoty, aby bylo možné se o problémech bavit otevřeně, v bezpečném a klidovém prostředí.

„Bereme-li člověka, jaký je, pak jej děláme horším. Pokud jej bereme, jakým by měl být, pak jej děláme takovým, jakým být může.“
Johann Wolfgang von Goethe

Pro možnost ujištění, že jsou pro vás mé služby vhodné, poskytuji první konzultaci zdarma. Na tomto sezení si podle individuálních potřeb určíme další směr, kudy by se spolupráce mohla ubírat.

Přednášky a semináře

Mohu rovněž v rámci svých lektorských zkušeností nabídnout organizacím, vzdělávacím zařízením a institucím, zájmovým skupinám či spolkům přednáškový komplet, který se věnuje základnímu tématu, které však lze specifikovat, modifikovat délkou, rozsahem podle potřeby.

Reference

PhDr. Miroslav Kadlubiec je profesionál ve všech oblastech lidského života.
Dokáže pomoci s minulostí, současností a hlavně s pohledem do budoucnosti.
Je to zkušený odborník, na kterého se můžete s důvěrou obrátit.

Mgr. Šárka Kopřivová, Ph.D.

Oceňujem vysokú osobnú angažovanosť a samostatnosť autora, zároveň hlboký a kvalitný prehľad v riešenej problematike.

Doc. PhDr. Mária Gažiová, PhD., MBA, m. prof.