Revitalizace duševního zdraví

PhDr. Mgr. Miroslav Kadlubiec

Zabývám se pomocí při obnově duševního zdraví.
Proto nabízím poradenskou činnost ve formě osobních konzultací a přednášek.

PhDr. Mgr. Miroslav Kadlubiec
Revitalizace

Poskytuji podporu při obnově vašeho duševního zdraví, abyste se cítili lépe a mohli plněji prožívat svůj život.

Diskrétnost

Dbám na diskrétnost a soukromí svých klientů. Mé služby jsou poskytovány v důvěrném duchu, abyste se mohli cítit v pohodě a bez obav.

Bezpečné prostředí

Konzultace probíhají v bezpečném prostředí, kde se můžete otevřeně bavit o svých problémech a získávat potřebnou pomoc.

Osobní přístup

Nabízím osobní přístup s cílem vytvořit pro každého klienta individuální plán, který bude odpovídat jeho specifickým potřebám.

Osobní konzultace

Nabízím poradenskou činnost a podporu v oblasti revitalizace psychického zdraví. Během osobních konzultací dbám hlavně na zajištění soukromí a pocitu jistoty, aby bylo možné se o problémech bavit otevřeně, v bezpečném a klidovém prostředí.

PhDr. Miroslav Kadlubiec, konzultace

„Bereme-li člověka, jaký je, pak jej děláme horším. Pokud jej bereme, jakým by měl být, pak jej děláme takovým, jakým být může.“
Johann Wolfgang von Goethe

Pro možnost ujištění, že jsou pro vás mé služby vhodné, poskytuji první konzultaci zdarma. Na tomto sezení si podle individuálních potřeb určíme další směr, kudy by se spolupráce mohla ubírat.

Pro koho jsou konzultace vhodné?

Mohu vám nabídnout pomoc:

 • při ztrátě smyslu života,
 • pocitech marnosti, zbytečnosti,
 • vymizení radosti a vyčerpanosti životem,
 • po traumatech a prožitých krizích,
 • zvýšené nejistotě, obavách, úzkostech,
 • ztrátě sebedůvěry a poškození vztahů,
 • pocitu viny, osamělosti a neporozumění,
 • nebo po životních ztrátách.

Naopak konzultace nejsou vhodné v případě psychického stavu, který již akutně vyžaduje psychiatrickou nebo psychologickou klinickou léčbu.

Bylo mi životem dopřáno prožít mnohé, od toho krásného, povzbudivého až po okamžiky a etapy neradostné, bolestné, krizové, ztráty někoho blízkého. Zároveň mi však bylo darováno setkat se s lidmi, od kterých jsem učil se i tyto součásti našeho bytí chápat, přijímat, hledat v nich poučení, posílení a hlavně – najít cesty, jak neztratit důvěru v hodnotu, cíl a smysl života.

Pokud se i někomu z vás stane, že životní okolnosti jsou pro vás natolik tíživé a momentálně na ně sami nestačíte, nabízím možnost privátních konzultací, společného hledání východisek a návratu k co největší kvalitě prožívání, vnímání života, revitalizaci psychického zdraví.

Přednášky

Mohu rovněž v rámci svých lektorských zkušeností nabídnout organizacím, vzdělávacím zařízením a institucím, zájmovým skupinám či spolkům přednáškový komplet, který se věnuje základnímu tématu, které však lze specifikovat, modifikovat délkou, rozsahem podle potřeby:

Revitalizace, podpora psychického zdraví
Psychologické, spirituální, sociální, filosofické aspekty dobrého života

Základní přednáška je zacílená takto:

Jak si můžeme udržet své psychické zdraví a smysl života ve světě měnících se hodnot

K přednáškám je technicky vhodné zajistit projektor pro powerpointovou prezentaci, v případě menších diskusních skupin v komornějším prostředí postačí flipchart.

Ceník

Konzultace

 • 30 minut: 225 Kč
 • 45 minut: 350 Kč
 • 60 minut: 450 Kč
 • Podle potřeby lze domluvit individuální cenu, stanovenou dle konkrétní délky.
 • První setkání v délce půl hodiny je zdarma. Slouží k vzájemnému ujasnění požadavků, definování problémů, domluvě na konkrétním zaměření spolupráce.

Přednášky

Cena se stanovuje individuálně podle základní sazby za přednáškovou hodinu –
tedy 350 Kč za 45 minut.

Rozsah: 1-8 přednáškových hodin.

Obsah, rozsah i místo uskutečnění jsou vždy dojednány předem.

Pro domluvení přednášky mě, prosím, kontaktujte.

Forma úhrady

 • V hotovosti na místě
 • Převodem na účet 277417562/0300, do poznámky napište „KONZULTACE“.

Kontakt

Adresa konzultací

Budova MěÚ, dveře č. 902
Zašovská 784
75701 Valašské Meziříčí
Bližší informace zde.

Fakturační adresa

PhDr. Mgr. Miroslav Kadlubiec
Vidče 263
75653 Vidče
IČO: 73197092

O mně

PhDr. Mgr. Miroslav Kadlubiec, Dr. h. c. Phil.

* 1956

 • OSVČ – Revitalizace psychického zdraví
 • Lektor (AKRIS) Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
PhDr. Mgr. Miroslav Kadlubiec v pracovně

Absolvoval jsem obory Sociálna práca na katedre společenských vied VŠMP ISM Slovakia v Prešove, Sociální práce a Andragogika na Filosofické fakultě, katedře sociologie, andragogiky a kulturní antropologie Univerzity Palackého v Olomouci, komunikaci na VŠMVV v Praze.

Také jsem absolvoval pracovní a studijní pobyty v Nizozemí v organizacích GGzE De Boei v Eindhovenu, a GGz Noord Holland Noord v Alkmaar, Den Helder, Utrechtu.

Pracuji vlastní formou Existenciální konciliace.

Příležitostně publikuji a přednáším témata transdisciplinárního, celostního přístupu ke klientům na vysokých školách a v organizacích zaměřených na péči o psychické zdraví.

Jsem lektor MPSV s vlastním akreditovaným výukovým programem:

Možnosti využití logoterapie a existenciální analýzy v sociální práci

Jsem držitel ocenění MPSV ČR Gratias za přínos oboru sociální práce.

Více o mně najdete na mém osobním webu.

Existenciální konciliace

Nejedná se o novou psychoterapeutickou metodu, techniku či školu. Podstatou je transdisciplinární pojetí spolupráce s klienty. Základem je vnímání pojmu konciliace ve významu smíření se s realitou, vstřícnosti, snášenlivosti k přijetí nepříznivého aktuálního stavu, prožívání oslabení jako pevného základu k nerezignování, hledání motivů, postojů, důvod a cílů k přiměřené, odpovídající kvalitě života, k prožívání radosti z dosažených úspěchů. Bez ohledu na oficiální společenskou hodnotovou či výkonnostní škálu.

Reference

PhDr. Miroslav Kadlubiec je profesionál ve všech oblastech lidského života.
Dokáže pomoci s minulostí, současností a hlavně s pohledem do budoucnosti.
Je to zkušený odborník, na kterého se můžete s důvěrou obrátit.

Mgr. Šárka Kopřivová, Ph.D.

Oceňujem vysokú osobnú angažovanosť a samostatnosť autora, zároveň hlboký a kvalitný prehľad v riešenej problematike.

Doc. PhDr. Mária Gažiová, PhD., MBA, m. prof.