Přednášky a semináře

Přednášky

Mohu rovněž v rámci svých lektorských zkušeností nabídnout organizacím, vzdělávacím zařízením a institucím, zájmovým skupinám či spolkům přednáškový komplet, který se věnuje základnímu tématu, které však lze specifikovat, modifikovat délkou, rozsahem podle potřeby:

Revitalizace, podpora psychického zdraví
Psychologické, spirituální, sociální, filosofické aspekty dobrého života

Základní přednáška je zacílená takto:

Jak si můžeme udržet své psychické zdraví a smysl života ve světě měnících se hodnot

K přednáškám je technicky vhodné zajistit projektor pro powerpointovou prezentaci, v případě menších diskusních skupin v komornějším prostředí postačí flipchart.

Semináře

Informace o semináři najdete v čase 2:28.